כיסוימיטהעםרפידתסדיןלנשימהעםרצועהאלסטית,כיסעמוקמצויד——מגןמזרןעמידלמיםללאויניל

透气的床单垫床盖与弹力带,安装深口袋-乙烯基免费防水床垫保护器特色图像BOB棋牌登录链接
 • 透气床单垫床套与弹力带,装有深口袋-乙烯基无防水床垫保护器BOB棋牌登录链接
 • 透气床单垫床套与弹力带,装有深口袋-乙烯基无防水床垫保护器BOB棋牌登录链接
 • 透气床单垫床套与弹力带,装有深口袋-乙烯基无防水床垫保护器BOB棋牌登录链接
 • 透气床单垫床套与弹力带,装有深口袋-乙烯基无防水床垫保护器BOB棋牌登录链接

תיאורקצר:


פירוטהמוצר

תגיותמוצר

Dtlsצרים

带弹性带的透气床单被罩,装有深口袋-无乙烯基防水床垫保护器(5)BOB棋牌登录链接
带弹性带的透气床单被罩-无乙烯基防水床垫保护罩(2)BOB棋牌登录链接
带弹性带透气床单被罩,带深口袋-无乙烯基防水床垫保护罩(3)BOB棋牌登录链接
带弹性带透气床单被罩,带深口袋-无乙烯基防水床垫保护罩(9)BOB棋牌登录链接

פרטיםמהירים

סוּג מחצלתמיטה
טופס מחצלתמתקפלת
מוצר משטחהגנהלמיטה
כיתה מוסמך
עונה כלהעונה
חללחדר חדרשינה,חדרילדים,חדרטיפוללתינוק
חוֹמֶר פוליאסטר,במבו/פקוליאסטר
טֶכנִיקָה סָרוּג
קבוצתגיל מבוגרים
תכונה עמידלמים,נגדקרדיתאבק,חדירלאוויר,אנטיחיידקים
להשתמש ▪▪י,▪▪ל,▪▪ילים
שםמוצר מגןמזרן
צֶבַע צ:
גודל גדל
סֵמֶל קללג
לִטעוֹם ספקמדגם
זמןלדוגמא 5 - 7ימים
אֲרִיזָה שקיתPVC +קרטון+הוספקה+רטון
כְּבָסִים מכונתכביסה
תַשְׁלוּם 贝宝T / TL C
OEM לְקַבֵּל

מגןמפניאלרגנים,קרדיתאבק,חיידקים,הזעה,שתןונוזלים
מגןהמזרןשלנועשהאותםמועיליםבמיוחדעבוראלהעםילדים,חיותמחמד,אלרגיות,אסטמהאובריחתשתן。
קרדיתהאבקהיאבעיהמתמדתעבורמיליונילקוחותהסובליםמאלרגיהוגורמיאסטמהיומיומיים。מגניהמזרןשלנומונעיםמקרדיתהאבקלעבורדרךפניהשטחשלהמגןהיכןשהןבדרךכללמתרבותועושותאתצרכיהן。עלידיהפחתתהחשיפהשלקרדיתהאבקלמזרן,ישןיכוללשלוטטוביותרבסביבתהשינהשלהםוכתוצאהמכךלהפחתתגורמיםלאלרגיהואיכותאווירטובהיותרבאופןכללי。שטפומדיפעםאתמגןהמזרןעםהסדיניםכדילהסירקרדיתאבקואלרגניםאחריםהמונחיםעלפניהמגן。אנומציעיםכביסהרבעוניתלקבלתהתוצאותהטובותביותרעיצובמשטחרךפרימיוםהוארך,חלקוחסררעש,מרובדעםקרוםTPUעמידלמיםלנשימה,סופגנוזליםתוךשהואמאפשרלאווירולחוםלעבור,שומרעלהמיטהשלךקרירהויבשה。

BOB棋牌登录链接床垫箱(6)

60℃ני
שמורעלצורהאיךשאתהמתפתלונושאיותרמ-100פעמיםכביסהבמכונה。ייבושטבעי。

带弹性带的透气床单被罩,装有深口袋-无乙烯基防水床垫保护器(10)BOB棋牌登录链接

שאלותנפוצות

1.迎新迎新迎新迎新迎新迎新迎新迎新迎新迎新迎新迎新迎新迎新迎新迎新迎新迎新迎新迎新迎新迎新?
;
▪▪דיק▪▪ס▪▪פיידלפני▪▪▪;

2.阿姆斯特阿姆斯特市阿姆斯特阿姆斯特市י?
בדעמידלמים,מגןמזרןעמידלמים,מעטפתמזרון,מגןכרית,

3.למהאתהצריךלקנותמאיתנולאמספקיםאחרים吗?
לסדנתהלמינציהשלנויש3קווילמינציהשיכוליםלמינציה20000 - 30000מטרביום,טכנאיםנשלחיםלטייוואןלהכשרהמקצועית。בינתיים,במפעלהתפירהשלנוישמכונתפנסוניקאחת,40מכונותתפירהו-20משתלבות

תהליךייצור

生产过程

 • קודם:
 • הַבָּא:

 • כתבוכאןאתהודעתכםושלחואותהאלינו

  קטגוריותמוצרים

  Baidu
  map