ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ಬ್ಯಾಂಡ್ನೊಂದಿಗೆಉಸಿರಾಡುವಅಳವಡಿಸಲಾದಶೀಟ್ಪ್ಯಾಡ್ಬೆಡ್ಕವರ್,ಅಳವಡಿಸಲಾದಡೀಪ್ಪಾಕೆಟ್——ವಿನೈಲ್ಉಚಿತಜಲನಿರೋಧಕಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್

透气的床单垫床盖与弹力带,安装深口袋-乙烯基免费防水床垫保护器特色图像BOB棋牌登录链接
 • 透气床单垫床套与弹力带,装有深口袋-乙烯基无防水床垫保护器BOB棋牌登录链接
 • 透气床单垫床套与弹力带,装有深口袋-乙烯基无防水床垫保护器BOB棋牌登录链接
 • 透气床单垫床套与弹力带,装有深口袋-乙烯基无防水床垫保护器BOB棋牌登录链接
 • 透气床单垫床套与弹力带,装有深口袋-乙烯基无防水床垫保护器BOB棋牌登录链接

ಸಣ್ಣವಿವರಣೆ:


ಉತ್ಪನ್ನದವಿವರ

ಉತ್ಪನ್ನಟ್ಯಾಗ್ಗಳು

ಉತ್ಪನ್ನಗಳ迪泰

带弹性带的透气床单被罩,装有深口袋-无乙烯基防水床垫保护器(5)BOB棋牌登录链接
带弹性带的透气床单被罩-无乙烯基防水床垫保护罩(2)BOB棋牌登录链接
带弹性带透气床单被罩,带深口袋-无乙烯基防水床垫保护罩(3)BOB棋牌登录链接
带弹性带透气床单被罩,带深口袋-无乙烯基防水床垫保护罩(9)BOB棋牌登录链接

ತ್ವರಿತವಿವರಗಳು

ಮಾದರಿ ಬೆಡ್ಮ್ಯಾಟ್
ಫಾರ್ಮ್ ಮಡಿಸುವಮ್ಯಾಟ್
ಉತ್ಪನ್ನ ಬೆಡ್ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಪ್ಯಾಡ್
ಗ್ರೇಡ್ ಅರ್ಹತೆಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ
ಸೀಸನ್ ಎಲ್ಲಾ——ಋತು
ಕೊಠಡಿಜಾಗ ಮಲಗುವಕೋಣೆ,ಮಕ್ಕಳಕೋಣೆ,ಮಗುವಿನಆರೈಕೆಕೊಠಡಿ
ವಸ್ತು ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್,ಬಿದಿರು/ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್
ತಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ಹೆಣೆದ
ವಯಸ್ಸಿನಗುಂಪು ವಯಸ್ಕರು
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಜಲನಿರೋಧಕ,ಆಂಟಿಡಸ್ಟ್ಮಿಟೆ,ಗಾಳಿ——ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯ,ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವಿರೋಧಿ
ಬಳಸಿ ಮನೆ,ಹೋಟೆಲ್,ಆಸ್ಪತ್ರೆ
ಉತ್ಪನ್ನದಹೆಸರು ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್
ಬಣ್ಣ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಮಾಡಿದಬಣ್ಣ
ಗಾತ್ರ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಮಾಡಿದಗಾತ್ರ
ಲೋಗೋ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಮಾಡಿದಲೋಗೋವನ್ನುಸ್ವೀಕರಿಸಿ
ಮಾದರಿ ಮಾದರಿಯನ್ನುಒದಗಿಸಿ
ಮಾದರಿಸಮಯ 5 - 7ದಿನಗಳು
ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ PVCಬ್ಯಾಗ್+ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್+ಇನ್ಸರ್ಟ್+ಕಾರ್ಟನ್
ತೊಳೆಯುವ ಬಟ್ಟೆಗೆಯುವಯಂತ್ರ
ಪಾವತಿ 贝宝T / TL C
OEM ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ

ಅಲರ್ಜಿಗಳು,ಧೂಳಿನಹುಳಗಳು,ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ,ಬೆವರು,ಮೂತ್ರಮತ್ತುದ್ರವಗಳವಿರುದ್ಧರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ
ನಮ್ಮಹಾಸಿಗೆರಕ್ಷಕವುಮಕ್ಕಳು,ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು,ಅಲರ್ಜಿಗಳು,ಆಸ್ತಮಾಅಥವಾಅಸಂಯಮಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆವಿಶೇಷವಾಗಿಸಹಾಯಕವಾಗಿಸಿದೆ。
ದೈನಂದಿನಅಲರ್ಜಿಮತ್ತುಆಸ್ತಮಾಟ್ರಿಗ್ಗರ್ಗಳಿಂದಬಳಲುತ್ತಿರುವಲಕ್ಷಾಂತರಗ್ರಾಹಕರಿಗೆಧೂಳಿನಹುಳಗಳುನಿರಂತರಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ。ನಮ್ಮಹಾಸಿಗೆರಕ್ಷಕಗಳುಧೂಳಿನಹುಳಗಳುರಕ್ಷಕದಮೇಲ್ಮೈಮೂಲಕಹಾದುಹೋಗದಂತೆತಡೆಯುತ್ತವೆ,ಅಲ್ಲಿಅವುಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಗುಣಿಸಿಮತ್ತುಮಲವಿಸರ್ಜನೆಮಾಡುತ್ತವೆ。ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವವರುತಮ್ಮನಿದ್ರೆಯವಾತಾವರಣವನ್ನುಉತ್ತಮವಾಗಿನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು,ಇದರಪರಿಣಾಮವಾಗಿಅಲರ್ಜಿಯಪ್ರಚೋದಕಗಳುಮತ್ತುಒಟ್ಟಾರೆಉತ್ತಮಗಾಳಿಯಗುಣಮಟ್ಟಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ。ರಕ್ಷಕಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿಉಳಿದಿರುವಧೂಳಿನಹುಳಗಳುಮತ್ತುಇತರಅಲರ್ಜಿನ್ಗಳನ್ನುತೆಗೆದುಹಾಕಲುನಿಮ್ಮಹಾಳೆಗಳಿಂದಹಾಸಿಗೆರಕ್ಷಕವನ್ನುನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿತೊಳೆಯಿರಿ。ಉತ್ತಮಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿನಾವುತ್ರೈಮಾಸಿಕಲಾಂಡರಿಂಗ್ಗಳನ್ನುಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ。ಪ್ರೀಮಿಯಂಮೃದುವಾದಮೇಲ್ಮೈವಿನ್ಯಾಸವುಮೃದುವಾದ,ನಯವಾದಮತ್ತುಶಬ್ಧವಿಲ್ಲದಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ಅನ್ನುಉಸಿರಾಡುವಜಲನಿರೋಧಕTPUಮೆಂಬರೇನ್ನೊಂದಿಗೆ,ಗಾಳಿಮತ್ತುಶಾಖವನ್ನುಹಾದುಹೋಗಲುಅನುಮತಿಸುವಾಗದ್ರವಗಳನ್ನುಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ,ನಿಮ್ಮಹಾಸಿಗೆಯನ್ನುತಂಪಾಗಿಮತ್ತುಶುಷ್ಕವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ。

BOB棋牌登录链接床垫箱(6)

60℃ಯಂತ್ರತೊಳೆಯಬಹುದಾದ
ಕನೀವು100 +್ಕಿಂತಹೆಚ್ಚುಬಾರಿಯಂತ್ರವನ್ನುತೊಳೆಯುವುದುಮತ್ತುನೈಸರ್ಗಿಕಒಣಗಿಸುವಿಕೆ。

带弹性带的透气床单被罩,装有深口袋-无乙烯基防水床垫保护器(10)BOB棋牌登录链接

常见问题解答

1.ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನುನಾವುಹೇಗೆಖಾತರಿಪಡಿಸಬಹುದು?
ಸಾಮೂಹಿಕಉತ್ಪಾದನೆಯಮೊದಲುಯಾವಾಗಲೂಪೂರ್ವ——ಉತ್ಪಾದನೆಯಮಾದರಿ;
ಸಾಗಣೆಯಮೊದಲುಯಾವಾಗಲೂಂತಿಮತಪಾಸಣೆ;

2.ನೀವುನಮ್ಮಿಂದನುಖರೀದಿಸಬಹುದು?
ಜಲನಿರೋಧಕಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್,ಜಲನಿರೋಧಕಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್,ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ಎನ್ಕೇಸ್ಮೆಂಟ್,ಪಿಲ್ಲೋಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್,

3.ನೀವುಇತರಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದಅಲ್ಲನಮ್ಮಿಂದಏಕೆಖರೀದಿಸಬೇಕು吗?
ನಮ್ಮಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ಕಾರ್ಯಾಗಾರವುದಿನಕ್ಕೆ20000 - 30000ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟುಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ಮಾಡಬಹುದಾದ3ಲ್ಯಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ಲೈನ್ಗಳನ್ನುಹೊಂದಿದೆ,ವೃತ್ತಿಪರತರಬೇತಿಗಾಗಿತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನುತೈವಾನ್ಗೆಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ。ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ,ನಮ್ಮಸ್ವಂತಹೊಲಿಗೆಕಾರ್ಖಾನೆಯು1ಪ್ಯಾನಾಸೋನಿಕ್ಯಂತ್ರ,40ಹೊಲಿಗೆಯಂತ್ರಗಳುಮತ್ತು20ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ಅನ್ನುಹೊಂದಿದೆ。

ಉತ್ಪಾದನಾಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

生产过程

 • ಹಿಂದಿನ:
 • ಮುಂದೆ:

 • ನಿಮ್ಮಸಂದೇಶವನ್ನುಇಲ್ಲಿಬರೆಯಿರಿಮತ್ತುಅದನ್ನುನಮಗೆಕಳುಹಿಸಿ
  Baidu
  map