НавлаказаперницанадопирсомразВлакнозаладењеПлетенаткаениназадушек

冰触摸枕套冷却纤维床垫针织面料特色形象BOB棋牌登录链接BOB体育综合下载
  • 冰触枕套冷却纤维床垫针织面料BOB棋牌登录链接BOB体育综合下载
  • 冰触枕套冷却纤维床垫针织面料BOB棋牌登录链接BOB体育综合下载

Кратокопис:

Ткаенинатасочувствоналадноприфаќањенапреденматеријалсовлакнасочувствоналадно,којможедасечувствувакулнаедендопир。Тоаедопирнаткаенинасо”црнатехнологиј”асомоменталноладночувствоштоќепроизведе1°C ~ 2°C。Влакнатанаправенаодладнивлакнаепоефективнаодобичнатаидругаткаенинаодполиестерскивлакнаипамучнаткаенинаиможедајапромовираприроднататемпературарегулирањеначовечкототело,такаштокожатасекогашможедабидесуваиудобна。


Детали за п о оиз о о о о

Ознаки на произ оди

ДЕТАЛИ ЗА а аблоно

冷却纤维(4)
冷却纤维(5)
冷却纤维(6)
冷却纤维(7)
冷却纤维(8)

БРЗИДЕТАЛИ

Модаленброј
Тип Ткаенина за тикли а а а душек
Ширина 220 см (м - акс - и - м - а а)
Тежина 350gsm (п испосо ен од 300gsm-600gsm)
Состав 50%的ладни вла а, 50%的полиестер
Боја Какослики
Должина / кол Околу 35-50 мет по олна
MOQ 500 милио они по о диза а н н по о о и
Пакет Еднапластичнакесавнатре,еднакесазаткаењенадвор
Време на испо с ака 15-30支дена по по именио о пози и
Термин на плаќање 30% T / T(депозит,платенбилансвоодносна提单копија)
Сертификација Окео Текс 100

Најчесто поста - а - с - а - а - а а

П1。Како можам да а а а а а - а - а - а - а - к ка?
Можетеданеконтактиратепреку,епошта/ WhatsAppзадеталитезавашатанарачка

П2。Можете ли да м ми сп п атит т т те примерок за референ л а?
,Даможемедавипонудимме1соцелаширинабесплатно,иценимедекаможетедагиподнесететрошоцитезаиспорака。

П3。Може ли да ме т а а а а а и и а о одели во еде ен сад?
,Даразличнимоделиможедасемешаатвоеденсад,ноколичинатазасекојнетребадабидепомалаодMOQ。

П4。Какодагирешитепроблемитесоквалитетотпопродажбата?
Снимајтефотографиииливидеоодпроблемитештомќегинајдете,апотоаиспратетени。Доколкуфотографијатав/идеотонеејасно,ценимештоможетедаиспратитееднопарчеткаенинасопроблем,откакоќегипотврдимепроблемите,ќегоодбиеменадоместокотодуплатата。

ПРОИЗВОДЕНПРОЦЕС


  • Претходно:
  • Следно:

  • Напишете а а а а а а а а а а о о де и исп а атете те н а а а а а а а а а а а с а ат т те н а н а а а
    Baidu
    map