ഇലാസ്റ്റിക്ബാൻഡുള്ളശ്വസിക്കാൻകഴിയുന്നഘടിപ്പിച്ചഷീറ്റ്പാഡ്ബെഡ്കവർ,ഫിറ്റഡ്ഡീപ്പോക്കറ്റ്——വിനൈൽഫ്രീവാട്ടർപ്രൂഫ്മെത്തപ്രൊട്ടക്ടർ

透气的床单垫床盖与弹力带,安装深口袋-乙烯基免费防水床垫保护器特色图像BOB棋牌登录链接
 • 透气床单垫床套与弹力带,装有深口袋-乙烯基无防水床垫保护器BOB棋牌登录链接
 • 透气床单垫床套与弹力带,装有深口袋-乙烯基无防水床垫保护器BOB棋牌登录链接
 • 透气床单垫床套与弹力带,装有深口袋-乙烯基无防水床垫保护器BOB棋牌登录链接
 • 透气床单垫床套与弹力带,装有深口袋-乙烯基无防水床垫保护器BOB棋牌登录链接

ഹൃസ്വവിവരണം:


ഉൽപ്പന്നവിശദാംശങ്ങൾ

ഉൽപ്പന്നടാഗുകൾ

ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ迪泰

带弹性带的透气床单被罩,装有深口袋-无乙烯基防水床垫保护器(5)BOB棋牌登录链接
带弹性带的透气床单被罩-无乙烯基防水床垫保护罩(2)BOB棋牌登录链接
带弹性带透气床单被罩,带深口袋-无乙烯基防水床垫保护罩(3)BOB棋牌登录链接
带弹性带透气床单被罩,带深口袋-无乙烯基防水床垫保护罩(9)BOB棋牌登录链接

ദ്രുതവിശദാംശങ്ങൾ

ടൈപ്പ്ചെയ്യുക കിടക്കപായ
ഫോം മടക്കാനുള്ളമാറ്റ്
ഉൽപ്പന്നം ബെഡ്പ്രൊട്ടക്ഷൻപാഡ്
ഗ്രേഡ് യോഗ്യതനേടി
സീസൺ എല്ലാ——സീസൺ
റൂംസ്പേസ് കിടപ്പുമുറി,കുട്ടികളുടെമുറി,ശിശുസംരക്ഷണമുറി
മെറ്റീരിയൽ പോളിസ്റ്റർ,മുള/പോളിസ്റ്റർ
ടെക്നിക്കുകൾ നെയ്തത്
പ്രായവിഭാഗം മുതിർന്നവർ
സവിശേഷത വാട്ടർപ്രൂഫ്,ആന്റിഡസ്റ്റ്മൈറ്റ്,എയർപെർമിബിൾ,ആൻറിബാക്ടീരിയ
ഉപയോഗിക്കുക വീട്,ഹോട്ടൽ,ആശുപത്രി
ഉത്പന്നത്തിന്റെപേര് മെത്തപ്രൊട്ടക്ടർ
നിറം ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയനിറം
വലിപ്പം ഇഷ്ടാനുസൃതവലുപ്പം
ലോഗോ ഇഷ്ടാനുസൃതലോഗോസ്വീകരിക്കുക
സാമ്പിൾ സാമ്പിൾനൽകുക
സാമ്പിൾസമയം 5 - 7ദിവസം
പാക്കിംഗ് പിവിസിബാഗ്+കാർഡ്ബോർഡ്+ഇൻസേർട്ട്+കാർട്ടൺ
കഴുകൽ അലക്കുയന്ത്രം
പേയ്മെന്റ് പേപാൽT / TL C
OEM സ്വീകരിക്കുക

അലർജികൾ,പൊടിപടലങ്ങൾ,ബാക്ടീരിയകൾ,വിയർപ്പ്,മൂത്രം,ദ്രാവകങ്ങൾഎന്നിവയിൽനിന്ന്സംരക്ഷിക്കുന്നു
കുട്ടികൾ,വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ,അലർജികൾ,ആസ്ത്മഅല്ലെങ്കിൽഅജിതേന്ദ്രിയത്വംഎന്നിവയുള്ളവർക്ക്ഞങ്ങളുടെമെത്തസംരക്ഷകൻഅവയെപ്രത്യേകിച്ചുംസഹായകമാക്കിയിരിക്കുന്നു。
ദിവസേനയുള്ളഅലർജിയുംആസ്ത്മയുംമൂലംബുദ്ധിമുട്ടുന്നദശലക്ഷക്കണക്കിന്ഉപഭോക്താക്കൾക്ക്പൊടിപടലങ്ങൾസ്ഥിരമായപ്രശ്നമാണ്。ഞങ്ങളുടെകട്ടിൽസംരക്ഷകർപൊടിപടലങ്ങൾസംരക്ഷകന്റെഉപരിതലത്തിലൂടെകടന്നുപോകുന്നത്തടയുന്നു,അവിടെഅവസാധാരണയായിപെരുകുകയുംമലമൂത്രവിസർജ്ജനംനടത്തുകയുംചെയ്യും。ഉറങ്ങുന്നയാൾക്ക്അവരുടെഉറക്കപരിതസ്ഥിതിനന്നായിനിയന്ത്രിക്കാൻകഴിയും,ഇത്അലർജിട്രിഗറുകൾകുറയ്ക്കുന്നതിനുംമൊത്തത്തിലുള്ളമെച്ചപ്പെട്ടവായുവിന്റെഗുണനിലവാരത്തിനുംകാരണമാകുന്നു。സംരക്ഷകന്റെഉപരിതലത്തിൽവിശ്രമിക്കുന്നപൊടിപടലങ്ങളുംമറ്റ്അലർജികളുംനീക്കംചെയ്യുന്നതിനായിനിങ്ങളുടെഷീറ്റുകൾഉപയോഗിച്ച്മെത്തപ്രൊട്ടക്റ്റർഇടയ്ക്കിടെകഴുകുക。മികച്ചഫലങ്ങൾക്കായിഞങ്ങൾത്രൈമാസലോണ്ടറിംഗ്നിർദ്ദേശിക്കുന്നു。പ്രീമിയംമൃദുവായഉപരിതലരൂപകൽപ്പനമൃദുവായതുംമിനുസമാർന്നതുംശബ്ദരഹിതവുമാണ്,ശ്വസിക്കാൻകഴിയുന്നവാട്ടർപ്രൂഫ്ടിപിയുമെംബ്രൺഉപയോഗിച്ച്ലാമിനേറ്റ്ചെയ്തിരിക്കുന്നു,വായുവുംചൂടുംകടന്നുപോകാൻഅനുവദിക്കുമ്പോൾദ്രാവകങ്ങൾആഗിരണംചെയ്യുന്നു,നിങ്ങളുടെകിടക്കതണുത്തതുംവരണ്ടതുമായിനിലനിർത്തുന്നു。

BOB棋牌登录链接床垫箱(6)

60℃മെഷീൻകഴുകാം
100+തവണമെഷീൻവാഷിംഗ്。പ്രകൃതിദത്തഉണക്കൽ,വളച്ചൊടിച്ച്എങ്ങനെയുംആകൃതിനിലനിർത്തുക。

带弹性带的透气床单被罩,装有深口袋-无乙烯基防水床垫保护器(10)BOB棋牌登录链接

പതിവുചോദ്യങ്ങൾ

1.ഗുണനിലവാരംനമുക്ക്എങ്ങനെഉറപ്പുനൽകാനാകും?
വൻതോതിലുള്ളഉൽപ്പാദനത്തിന്മുമ്പ്എല്ലായ്പ്പോഴുംഒരുപ്രീ——പ്രൊഡക്ഷൻസാമ്പിൾ;
ഷിപ്പ്മെന്റിന്മുമ്പായിഎല്ലായ്പ്പോഴുംഅന്തിമപരിശോധന;

2.നിങ്ങൾക്ക്ഞങ്ങളിൽനിന്ന്എന്ത്വാങ്ങാനാകും?
വാട്ടർപ്രൂഫ്ഫാബ്രിക്,വാട്ടർപ്രൂഫ്മെത്തപ്രൊട്ടക്ടർ,മെത്തഎൻകേസ്മെന്റ്,തലയണസംരക്ഷകൻ,

3.എന്തുകൊണ്ടാണ്നിങ്ങൾഞങ്ങളിൽനിന്ന്മറ്റ്വിതരണക്കാരിൽനിന്ന്വാങ്ങാത്തത്吗?
ഞങ്ങളുടെലാമിനേറ്റഡ്വർക്ക്ഷോപ്പിൽപ്രതിദിനം20000 - 30000മീറ്റർലാമിനേറ്റ്ചെയ്യാൻകഴിയുന്ന3ലാമിനേറ്റിംഗ്ലൈനുകൾഉണ്ട്,സാങ്കേതികവിദഗ്ധർപ്രൊഫഷണൽപരിശീലനത്തിനായിതായ്വാനിലേക്ക്അയച്ചു。അതേസമയം,ഞങ്ങളുടെസ്വന്തംതയ്യൽഫാക്ടറിയിൽ1പാനസോണിക്മെഷീനും40തയ്യൽമെഷീനുകളും20ഇന്റർലോക്കിംഗുംഉണ്ട്。

ഉത്പാദനപ്രക്രിയ

生产过程

 • മുമ്പത്തെ:
 • അടുത്തത്:

 • നിങ്ങളുടെസന്ദേശംഇവിടെഎഴുതിഞങ്ങൾക്ക്അയയ്ക്കുക
  Baidu
  map