ИцетоуцхјастучницаРасхладнавлакнаДушекплетенатканина

冰触摸枕套冷却纤维床垫针织面料特色形象BOB棋牌登录链接BOB体育综合下载
  • 冰触枕套冷却纤维床垫针织面料BOB棋牌登录链接BOB体育综合下载
  • 冰触枕套冷却纤维床垫针织面料BOB棋牌登录链接BOB体育综合下载

Кратакопис:

Тканиназахладаносећајкористинапредниматеријалодвлакананаосећајхладноће,којиможедабудехладаннадодир。Тоједодиртканинец”рнетехнологије“којаћепроизводити1°Ц~ 2°Ц。Влакнанаправљенаодхладнихвлаканасуефикаснијаодобичнихидругихтканинаодполиестерскихвлаканаипамучнетканине,имогупромовисатиприроднутемпературурегулацијаљудскогтела,такодакожаувекможедабудесуваиудобна。


Детаљи о п о оиз оду

Ознакепроизвода

ДЕТАЉИОБРАЗЕ

冷却纤维(4)
冷却纤维(5)
冷却纤维(6)
冷却纤维(7)
冷却纤维(8)

БРЗИДЕТАЉИ

Модалниброј
Тип Тканина за душек
Ширина 220 . м (м - акс - и - м - а а)
Тежина см (прила с о о ен од 300с м- 600с м)
Композиција 50% хладно и лакн но, 50% полиестер
Боја Каослике
Дужина/Кол Око 35-50м по олни
МОК 500М по диза а ну по бо и
Пакет Једнапластичнаврећаунутра,једнаврећазаткањеспоља
Времеиспоруке 15-30个дана а ако кон по и ема депозита
Рокисплате Т/Т (30% депозита, с Т а а а п пла е ено п ема БЛ копи и)
Цертификација Окео Тек 100

ФАК

К1。Како мо ру да на н и и ?
Можетенасконтактиратипутеме——поште/ВхатсАпп-аодетаљимавашепоруџбине

К2。Можете ли м м м послат т узорак за референ н л у?
,Даможемовампонудит1мисацеломшириномбесплатно,иценимодаможетесносититрошковеиспоруке。

К3。Могулидамешамразличитемоделеуједномконтејнеру吗?
,Даразличитимоделисемогумешатиуједномконтејнеру、аликоличиназасвакинебитребалодабудемањаодМОК。

К4。Како didn ' е ити п облеме са ко а а а а алитетом након п ода т ?
Снимитефотографијеиливидеоснимкепроблемакадаихпронађете,азатимнамихпошаљите。Акофотографиј/авидеонијејасан,ценимоштоможетепослатиједанкомадтканинесапроблемом,наконштопотврдимопроблеме,мићемоодбитинадокнадуодплаћања。

ПРОЦЕСПРОИЗВОДЊЕ


  • Претходна:
  • Следећи:

  • Напишите с о о о о у у у о о о де т по о о и и ит т
    Baidu
    map