Tebigy材料Bambuk düşegi uzaldylan mata quakkard matasy

天然材料竹床垫弹力织物提花织物特色形象BOB棋牌登录链接BOB体育综合下载
 • 天然材料竹床垫弹力面料提花面料BOB棋牌登录链接BOB体育综合下载
 • 天然材料竹床垫弹力面料提花面料BOB棋牌登录链接BOB体育综合下载
 • 天然材料竹床垫弹力面料提花面料BOB棋牌登录链接BOB体育综合下载
 • 天然材料竹床垫弹力面料提花面料BOB棋牌登录链接BOB体育综合下载

Gysga duşundiriş:

Ekologiýa taýdan arassa sellýuloza süýümi hökmünde。Bambuk, açyk aklygy sebäpli dokma pudagynda täze söýgüli boldy。Bambuk süýüminiň içindäki ýörite mikro gözenek gurluygüýçli吸附kuwwatyny döredýär,甲醛,苯,甲苯,ammiak we beýleki zyýanly zatlary sidirip biler。Howadaky maddalar we erbet ysy ýok etmek。


Onumiňjikme-jigi

Haryt bellikleri

哈提耶·杰姆勒。吉

竹床垫弹力面料提花面料(7件)BOB棋牌登录链接BOB体育综合下载
竹床垫弹力面料提花面料(8件)BOB棋牌登录链接BOB体育综合下载
竹床垫弹力织物提花织物(9件)BOB棋牌登录链接BOB体育综合下载
竹床垫弹力织物提花织物(2件)BOB棋牌登录链接BOB体育综合下载

Çyglylygyň sidirilmegi we howany核辐射geçirijiligi

Bambuk süýümi kesiuly we ownuk ýumurtga gözenekleri bilen örtülendir we köp mukdarda siňdirýär we bugarýarsuw。Bambuk süýümleri pagta ýaly suwdan üç esse köpdür.Bambuk süýüminiň çyglylygy siňdirilmegi, çyglylygyň öňüni almak, esasy dokma süýüminden öň ýeriň howanyň geçirijiligi.

竹床垫弹力面料提花面料(3件)BOB棋牌登录链接BOB体育综合下载

Wgygyda gol, tomusda sowuk

BTomusda we güýzde amboo süýümli dokma önümleri adamlary salkyn we dem alýar; gywe ýaz artykmaç ýylylygy we suwy ýok edip biler。

竹床垫弹力面料提花面料(4件)BOB棋牌登录链接BOB体育综合下载

Mikroblara garybakteriostatik

Mikroskop astynda bakteriýalar pagta we agaç süýüminde köpelip biler we bambuk süýümli önümlerdäki bakteriýalar beýleki dokma çig mallarynda ýok 24 sagatdan so75% -den gowrak öldürilýär。

Sorag jemle .ji

模态belgisi j - 536
Gornuş我 杜şek matasy
Ini 220 sm (ivik giligi 240 sm)
Agramy 280gsm (180gsm-600gsm-den düzülen)
Kompozisiya 32% bambuk, 68% poliester
再保险ňk Suratlar hokmunde
Uzynlygy / rulony 她的规则üçin 35-50m töweregi
MOQ 她的reuyk üçin dizaýn üçin 500M
Bukja Içinde bir plastik halta, daynda bir dokma halta
埃尔提普·伯梅格恩·瓦格蒂 Goýum alnandan 15-30 gün sosock
Toleg mohleti T / T (30% goýum, BL nusgasyna garyy tölenen galyndy)
Şahadatnama Okeo Tex 100

竹Süýüm önüminiň aýratynlyklary

1.Mahmal degmek
2.Saglygy gorayyş
3.Çyglylygyň sidirilmegi we tizligi gury
4.Ajaýyp dem alyukyby
5.Tebigy

Sorag-jogap

1-nji sorag。Sargyt nädip goýup bilerin?
Sargyt maglumatlaryyz barada e-poçta / WhatsApp arkaly habarlayp bilersiiz

2-nji sorag。马尼亚·萨尔吉兰马üçin nusga iberip bilersiizmi ?
哈瓦,尺寸1m tutulygyna ini bilen 1m hödürläp bileris we eltip bermek üçin çykdajylary çekip biljekdigiize minnetdar。

3-nji sorag。Bir gapda dürli modelleri garyşdyryp bilerinmi?
哈瓦,bir gapda dürli modelleri garyydyryp bolýar, ýöne hersi üçin qty MOQ-dan pes bolmaly däldir。

4-nji sorag。Satuwdan soitshil meselesini nädip çözmeli?
meseleri tapanyuyyzdan sov v surata ýa-da宽alyvik, souyra bize iberivik。苏拉特/ wideo düşnüksiz bolsa, kynçylyk bilen bir matany iberip biljekdigiminnetdar, kynçylyklary tassyklandan soöwezini dolutölegini aýyrarys。

ONUMLER

图标
Çig材料taýýarlanýar
1-nji adim
2-nji adim
Onumcilik
Ölüm fabrigine eltmezden ozal 1-nji barlag
3-nji adim
4-nji adim
Ölüm fabriginden gaýdyp gelirion
Ölüm fabriginden gaýdyp geleninden so野2-nji gözleg
5-nji adim
6-njy adim
Bukja
阿玛
7-nji adim
8-nji adim
Konteyner趣事

 • Oňki:
 • Indiki:

 • habaryyzy u ýere ýazyň我们比利亚
  Baidu
  map