Эластиктасмабеләнсулышалырлыкҗиһазлыяулыккаплавы,җиһазлангантирәнкесә——Винилбушлайсуүткәрмиторганматрассаклаучысы

透气的床单垫床盖与弹力带,安装深口袋-乙烯基免费防水床垫保护器特色图像BOB棋牌登录链接
 • 透气床单垫床套与弹力带,装有深口袋-乙烯基无防水床垫保护器BOB棋牌登录链接
 • 透气床单垫床套与弹力带,装有深口袋-乙烯基无防水床垫保护器BOB棋牌登录链接
 • 透气床单垫床套与弹力带,装有深口袋-乙烯基无防水床垫保护器BOB棋牌登录链接
 • 透气床单垫床套与弹力带,装有深口袋-乙烯基无防水床垫保护器BOB棋牌登录链接

Кыскатасвирлау:


Продукциянеңдетальләре

Продукциятэглары

迪泰

带弹性带的透气床单被罩,装有深口袋-无乙烯基防水床垫保护器(5)BOB棋牌登录链接
带弹性带的透气床单被罩-无乙烯基防水床垫保护罩(2)BOB棋牌登录链接
带弹性带透气床单被罩,带深口袋-无乙烯基防水床垫保护罩(3)BOB棋牌登录链接
带弹性带透气床单被罩,带深口袋-无乙烯基防水床垫保护罩(9)BOB棋牌登录链接

СОРАУЛАР

Тип Карават
Форма Каплаумат
Продукция Караватнысаклау
Сыйфат Квалификацияле
Сезон Сезон
Бүлмәмәйданы Йокыбүлмәсе,балаларбүлмәсе,балаларбакчасы
Материал Полиэстер, бамбук / поли стер
Техника трикотаж
Яшьтөркеме Олылар
菲зенчәлек ,Суүтмитузангакаршымита,һаваүткәргеч,бактериягәкаршы
Куллану Өй, кунакханә, бол ни л а
Продукциянеңисеме Матрассаклаучысы
Төс Custзенчәлеклетөс
Размер Custзенчәлеклеразмер
Логотип Customзенчәлекле логотипны каб л итегез
充足的рнәк 充足的рнәкбирегез
Вакытүрнәге 5 - 7көн
Урлау ПВХ с с мка + ка - тон + к ст - с - т - р о
洗у Кер машинасы
Түләү Paypal T / TL / C。
OEM Кабулит

Аллерген,тузанселтәләре,бактериялә,рсулыш,сидикһәмсыеклыклардансаклый
Безнеңматраснысаклаучыаларныбалалар,йортхайваннары,аллергия,астмаякиинкомпаниясезкешеләрөченаеручаярдәмитте。
Көнсаеналлергиядәнһәмастматригигаторыннанинтегүчеклиентларөчентузанселтәләредаимипроблемабулыптора。Безнеңматрассаклаучыларыбызтузанмичләренсаклаучыөслегеннәнүтепкитәлә,раларгадәттәкүбәйтәләрһәмбозылалар。производствоаларныңйокымохитеняхшыракконтрольдәтотаала,нәтиҗәдәаллергиятриггерларыныңкимүеһәмһавасыйфатыныңяхшыракбулуы。Протекторөслегендәкалгантузанмичләренһәмбашкааллергеннарныбетерүөченматрассаклагычынвакыт——вакытюыгыз。Безиңяхшынәтиҗәләрөченкварталсаенкерюунытәкъдимитәбез。Премиумныңйомшакөслегедизайныйомшак,шомаһәмтавышсыз,суүткәрмиторганTPUмембранасыбеләнламинатланган,һаваһәмҗылылыкүткәндәсыеклыкныүзләштерә,караватыңнысалкынһәмкорысаклый。

BOB棋牌登录链接床垫箱(6)

60℃Машина ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
Форманысаклагыз,ләкинсез100 +тапкырмашинаныюасыз。Табигыйкиптерү。

带弹性带的透气床单被罩,装有深口袋-无乙烯基防水床垫保护器(10)BOB棋牌登录链接

е е бирелгән сора лар

1.с - фатка ничек а а анти бирә алабыз?
Күпчелекҗитештерүалдыннанһәрвакытпроизводствогакадәргеүрнәк;
Товар җибәрү алд ннан һәрвакыт соңгы тикшерү;

2.бездән нәрсә сатып ал а?
Суүткәрмиторгантукымалар,суүткәрмиторганматрассаклаучысы,матраскорпусы,мендәрсаклаучысы,

3.нигәсезбүтәнтәэминитүчеләрдәнтүгел,әбездәнсатыпалыргатиеш吗?
Безнеңламинатланганцехта3ламинатлиниябар,алартәүлегенә20000 - 30000метрламинатлыйала,техникәзерлекөченТайваньгатехникларҗибәрелә。Шулуквакыттаүзебезнеңтегүфабрикасында1松下машинасы,40тегүмашинасыһәм20үзарабәйләнешбар

ODитештерүпроцессы

生产过程

 • Алдагы:
 • Чираттагы:

 • Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез
  Baidu
  map