БозгакагылганмендәркорпусыСуыткычҗепматрастрикотажтукымасы

冰触摸枕套冷却纤维床垫针织面料特色形象BOB棋牌登录链接BOB体育综合下载
  • 冰触枕套冷却纤维床垫针织面料BOB棋牌登录链接BOB体育综合下载
  • 冰触枕套冷却纤维床垫针织面料BOB棋牌登录链接BOB体育综合下载

Кыскатасвирлау:

Салкынтойгытукымасысалкынсалкынҗепселлематериалныкабулитә,аларкагылгандасалкынтоелаала。Бу1°C ~ 2°Cҗитештерәторгансалкынтойгы“каратехнология”тукымасынакагылу。Салкынҗепселдәнэшләнгәнҗепселгадиһәмбашкаполиэстерҗепселтукымаларынаһәммамыктукымаларгакарагандаэффективрак,һәмтабигыйтемператураныкүтәрәала。тиреһәрвакыткорыһәмуңайлыбулсынөчен,кешетәненкөйләү。


Продукциянеңдетальләре

Продукциятэглары

НӘРСӘДӘ一ЛӘТЛӘРЕ

冷却纤维(4)
冷却纤维(5)
冷却纤维(6)
冷却纤维(7)
冷却纤维(8)

СОРАУЛАР

Модальномер
Тип Матрастукымасы
Киңлек 220см (максимал киңлеге 240см)
Авырлык 350с м (300с м- 600с мнан көйләнгән)
Композиция 50% сал лк к җепсел, 50% пол ли стер
Төс Рәсемнәрбуларак
Озынлык / олл Бер ролл л а к о н и а 35-50 м
MOQ Бер төскә диза а н өчен 500М
Пакет Эчтә бе ер т пластик капчык, бе е т т т т ку у сумкасы
Тапшырувакыты Депозит ал ннан ан соң 15-30 көн
Түләүвакыты Т/Т(30%депозит,提单күчермәсенәкаршытүләнгәнбаланс)
Сертификат Окео Техс 100

е е бирелгән сора лар

1 н и и со с ау。Мин заказны ничек а а а а ам?
Сеззаказдетальләретурындаэлектронпочта/ WhatsAppашабезнеңбеләнэлемтәгәкерәаласыз

2 н и и со с ау。Белешмә өчен миңа үрнәк җибәрә аласызмы?
Әйеб,езсезгә1мтулыкиңлекбеләнбушлайтәкъдимитәалабыз,һәмсезкитерүчыгымнарынкүтәрәалуыгызөченбезбикрәхмәтле。

3 н и и со с ау。Бер конте не да төрле модельләрне кон а аламмы?
Әйеб,ерконтейнердатөрлемодельләркушылыргамөмкин,ләкинһәрберсеөчен数量MOQданкимбулмаскатиеш。

4 н и и со с ау。Сатудан соң с ф - а - п облемала ничек чишәргә?
Проблемаларныңфотосурәтләренякивидеоларынтапкач,безгәҗибәрегез。Әгәрдәфотов/идеоаңлашылмаса,безсезнеңбеләнтукыманыңберкисәгенҗибәрәалуыгызөченбикрәхмәтле,проблемаларныраслагач,безкомпенсациянетүләүдәнчыгарырбыз。

ODитештерүпроцессы


  • Алдагы:
  • Чираттагы:

  • Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез
    Baidu
    map