Дишащомонтиранопокривалозалеглосподложкаселастичналента,монтирандълбокджоб——водоустойчивпротекторзаматракбезвинил

透气的床单垫床盖与弹力带,安装深口袋-乙烯基免费防水床垫保护器特色图像BOB棋牌登录链接
 • 透气床单垫床套与弹力带,装有深口袋-乙烯基无防水床垫保护器BOB棋牌登录链接
 • 透气床单垫床套与弹力带,装有深口袋-乙烯基无防水床垫保护器BOB棋牌登录链接
 • 透气床单垫床套与弹力带,装有深口袋-乙烯基无防水床垫保护器BOB棋牌登录链接
 • 透气床单垫床套与弹力带,装有深口袋-乙烯基无防水床垫保护器BOB棋牌登录链接

Краткоописание:


Подробности за п п одукта

Продуктовиетикети

Dtls на п одукт

带弹性带的透气床单被罩,装有深口袋-无乙烯基防水床垫保护器(5)BOB棋牌登录链接
带弹性带的透气床单被罩-无乙烯基防水床垫保护罩(2)BOB棋牌登录链接
带弹性带透气床单被罩,带深口袋-无乙烯基防水床垫保护罩(3)BOB棋牌登录链接
带弹性带透气床单被罩,带深口袋-无乙烯基防水床垫保护罩(9)BOB棋牌登录链接

БЪРЗИПОДРОБНОСТИ

Тип Подложка за ле в ло
Формуляр Сгъваемамат
Продукт Подложка за защита на ле р лото
Оценка Квалифициран
Сезон Целисезон
Пространство в ста та Спалня, детск ка ста, ста а а грижи за бебето
Материал Полиестер,Бамбук/полиестер
Техника плетени
Възрастовагрупа Възрастни
Отличителенбелег Водоустойчив,противпраховиакари,въздухопропускли,вантибактериален
Използвайте Дом, хотел, болни л а
Име на п о одукта Протектор за матрак
Цвят Персонализиранцвят
размер Персонализиранразмер
Лого Приемете персонализирано ло и
Проба Предоставетепроба
Време за проба 5 - 7дни
Опаковане + PVCчантакартон+вложка+картон
Измиване Пералня
ПЛАЩАНЕ 贝宝T / TL C
OEM Приемам

Предпазваоталергени,праховиакари,бактерии,изпотяване,уринаитечности
Нашиятпротекторзаматракгинаправиособенополезнизатезисдеца,домашнилюбимц,иалерги,иастмаилиинконтиненция。
Праховитеакарисапостояненпроблемзамилиониклиенти,коитострадатотежедневниалергиииастма。Нашитепротекторизаматраципредотвратяватпреминаванетонапраховитеакарипрезповърхносттанапротектора,къдетотеобикновеносеразмножаватиизхождат。Чрезнамаляваненаизлаганетонапраховиакаривърхуматрака,спящитемогатпод——обредаконтролиратсредатасинасън,коетоводидонамаляваненапричинитезаалергииипод——оброкачествонавъздухакатоцяло。Периодичноизмивайтепротекторазаматраксчаршафитеси,задапремахнетепраховитеакариидругиалергени,почиващивърхуповърхносттанапротектора。Предлагамепраненатримесечиезанай——добрирезултати。Премиумдизайнътсмекаповърхностеме,кгладъкибезшумен,ламинирансдишащаводоустойчиваTPUмембрана,абсорбиратечности,катопозволяванавъздухаитоплинатадапреминават,поддържайкилеглотовихладноисухо。

BOB棋牌登录链接床垫箱(6)

60℃Машинно п п ан н
Поддържайтеформата,въпрекичеусукватеипонасятеповечеот100 +пътимашиннопране。Естественосушене。

带弹性带的透气床单被罩,装有深口袋-无乙烯基防水床垫保护器(10)BOB棋牌登录链接

ЧЗВ

1.как можем да а а а а а анти а ам ак а с ест о?
Винагипредпроизводственапробапредимасовопроизводство;
Винаги окон о ателна п оверка п ед т изпращане;

2.Какво можете да к п пите о о нас?
Водоустойчиваматерия,Водоустойчивпротекторзаматрак,Обвивканаматрака,Протекторзавъзглавници,

3.защотрябвадакупуватеотнас,анеотдругидоставчици?
Нашиятцехзаламиниранеразполагас3линиизаламиниране,коитомогатдаламинират20 000 - 30 000метранаден,техници,изпратенивТайванзапрофесионалнообучение。Междувременнонашатасобственашевнафабрикаразполагас1машина松下,40шевнимашини20визаимосвързани

ПРОИЗВОДСТВЕНПРОЦЕС

生产过程

 • Предишна:
 • Следващия:

 • Напишете а а а ето съобщение тук а а ни и и атет
  Baidu
  map