બ્રેથેબલફીટેડશીટપેડબેડકવરઇલાસ્ટીકબેન્ડસાથે,ફીટડીપપોકેટ——વિનાઇલફ્રીવોટરપ્રૂફગાદલુંપ્રોટેક્ટર

透气的床单垫床盖与弹力带,安装深口袋-乙烯基免费防水床垫保护器特色图像BOB棋牌登录链接
 • 透气床单垫床套与弹力带,装有深口袋-乙烯基无防水床垫保护器BOB棋牌登录链接
 • 透气床单垫床套与弹力带,装有深口袋-乙烯基无防水床垫保护器BOB棋牌登录链接
 • 透气床单垫床套与弹力带,装有深口袋-乙烯基无防水床垫保护器BOB棋牌登录链接
 • 透气床单垫床套与弹力带,装有深口袋-乙烯基无防水床垫保护器BOB棋牌登录链接

ટૂંકુંવર્ણન:


ઉત્પાદનવિગતો

ઉત્પાદનટૅગ્સ

ઉત્પાદનોનીડીટીએલ

带弹性带的透气床单被罩,装有深口袋-无乙烯基防水床垫保护器(5)BOB棋牌登录链接
带弹性带的透气床单被罩-无乙烯基防水床垫保护罩(2)BOB棋牌登录链接
带弹性带透气床单被罩,带深口袋-无乙烯基防水床垫保护罩(3)BOB棋牌登录链接
带弹性带透气床单被罩,带深口袋-无乙烯基防水床垫保护罩(9)BOB棋牌登录链接

ઝડપીવિગતો

પ્રકાર બેડસાદડી
ફોર્મ ફોલ્ડિંગસાદડી
ઉત્પાદન બેડપ્રોટેક્શનપેડ
ગ્રેડ લાયકાતધરાવેછે
મોસમ ઓલ——સીઝન
રૂમસ્પેસ બેડરૂમ,કિડ્સરૂમ,બેબીકેરરૂમ
સામગ્રી પોલિએસ્ટર,વાંસ/પોલિએસ્ટર
ટેકનિક ગૂંથેલું
વયજૂથ પુખ્ત
લક્ષણ વોટરપ્રૂફ,એન્ટીડસ્ટમાઈટ,એર——પારમેબલ,એન્ટીબેક્ટેરિયા
વાપરવુ ઘર,હોટેલ,હોસ્પિટલ
ઉત્પાદનનામ ગાદલુંરક્ષક
રંગ કસ્ટમાઇઝકલર
કદ કસ્ટમાઇઝસાઈઝ
લોગો કસ્ટમાઇઝ્ડલોગોસ્વીકારો
નમૂના સેમ્પલઆપો
નમૂનાસમય 5 - 7દિવસ
પેકિંગ પીવીસીબેગ+કાર્ડબોર્ડ+ઇન્સર્ટ+કાર્ટન
ધોવા વોશિંગમશીન
ચુકવણી પેપલT / TL C
OEM સ્વીકારો

એલર્જન,ધૂળનાજીવાત,બેક્ટેરિયા,પરસેવો,પેશાબઅનેપ્રવાહીસામેરક્ષણઆપેછે
અમારાગાદલારક્ષકેતેમનેખાસકરીનેબાળકો,પાલતુપ્રાણીઓ,એલર્જી,અસ્થમાઅથવાઅસંયમધરાવતાલોકોમાટેમદદરૂપબનાવ્યાછે。
ધૂળનીજીવાતએલાખોગ્રાહકોમાટેસતતસમસ્યાછેજેઓદૈનિકએલર્જીઅનેઅસ્થમાટ્રિગર્સથીપીડાયછે。અમારાગાદલાપ્રોટેક્ટરધૂળનાજીવાતનેપ્રોટેક્ટરનીસપાટીપરથીપસારથતાઅટકાવેછેજ્યાંતેઓસામાન્યરીતેગુણાકારકરેછેઅનેશૌચકરેછે。ગાદલાપરધૂળનાજીવાતનાસંપર્કમાંઘટાડોકરીને,સ્લીપરતેમનાઊંઘનાવાતાવરણનેવધુસારીરીતેનિયંત્રિતકરીશકેછેજેનાપરિણામેએલર્જીટ્રિગર્સમાંઘટાડોથાયછેઅનેએકંદરેસારીહવાનીગુણવત્તાથાયછે。સંરક્ષકનીસપાટીપરરહેલાધૂળનાજીવાતઅનેઅન્યએલર્જનનેદૂરકરવામાટેસમયાંતરેગાદલાપ્રોટેક્ટરનેતમારીચાદરથીધોઈલો。શ્રેષ્ઠપરિણામોમાટેઅમેત્રિમાસિકલોન્ડરિંગનુંસૂચનકરીએછીએ。પ્રીમિયમસોફ્ટસરફેસડિઝાઈનસોફ્ટ,સ્મૂધઅનેઘોંઘાટવગરનીછેજેશ્વાસલઈશકાયતેવીવોટરપ્રૂફTPUમેમ્બ્રેનસાથેલેમિનેટછે,તમારાપલંગનેઠંડીઅનેસૂકીરાખીનેહવાઅનેગરમીનેપસારથવાદેતીવખતેપ્રવાહીનેશોષીલેછે。

BOB棋牌登录链接床垫箱(6)

60℃મશીનવોશેબલ
જોતમે100 +વખતમશીનધોવાથીવધુવળોઅનેસહનકરોતેમછતાંઆકારરાખો。કુદરતીસૂકવણી。

带弹性带的透气床单被罩,装有深口袋-无乙烯基防水床垫保护器(10)BOB棋牌登录链接

常见问题解答

1.અમેગુણવત્તાનીખાતરીકેવીરીતેઆપીશકીએ?
સામૂહિકઉત્પાદનપહેલાંહંમેશાપૂર્વ——ઉત્પાદનનમૂના;
શિપમેન્ટપહેલાંહંમેશાઅંતિમનિરીક્ષણ;

2.તમેઅમારીપાસેથીશુંખરીદીશકોછો?
વોટરપ્રૂફફેબ્રિક,વોટરપ્રૂફગાદલુંપ્રોટેક્ટર,ગાદલુંએન્કેસમેન્ટ,ઓશીકુંરક્ષક,

3.શામાટેતમારેઅન્યસપ્લાયર્સપાસેથીનહીંઅમારીપાસેથીખરીદવુંજોઈએ吗?
અમારાલેમિનેટવર્કશોપમાં3લેમિનેટિંગલાઇનછેજેદરરોજ20000 - 30000મીટરલેમિનેટકરીશકેછે,ટેકનિશિયનોનેવ્યાવસાયિકતાલીમમાટેતાઇવાનમોકલવામાંઆવ્યાછે。દરમિયાન,અમારીપોતાનીસિલાઇફેક્ટરીમાં1પેનાસોનિકમશીન,40સિલાઇમશીનઅને20ઇન્ટરલોકિંગછે

ઉત્પાદનપ્રક્રિયા

生产过程

 • અગાઉના:
 • આગળ:

 • તમારોસંદેશઅહીંલખોઅનેઅમનેમોકલો
  Baidu
  map