Bambukdan dem alýan düşek uzaldylan mata

竹透气床垫拉伸织物特色图像BOB棋牌登录链接BOB体育综合下载
 • 竹制透气床垫,弹力面料BOB棋牌登录链接BOB体育综合下载
 • 竹制透气床垫,弹力面料BOB棋牌登录链接BOB体育综合下载
 • 竹制透气床垫,弹力面料BOB棋牌登录链接BOB体育综合下载
 • 竹制透气床垫,弹力面料BOB棋牌登录链接BOB体育综合下载

Gysga duşundiriş:

Bambuk süýümli mata, ýörite tehnologiýa we dokma usually bilen Bambuk süýüminden ýasalan bambukyern täze görnüşine degiylidir。softumyak we ýyly, antibakterial, çyglylygy siňdirýän, dem alýan, ýaşyl dayky gurwawy goramak, ultramelewye garylygy, tebigy saglygy goramak, rahat gözellik we beýleki aýratynlyklary bar.Hünärmenler bambuk süýüminiň hakyky tebigy we ekologiýa taýdan arassa ýaşyl süýümdigini bellediler。


Onumiňjikme-jigi

Haryt bellikleri

哈提耶·杰姆勒。吉

竹透气床垫弹力面料(2)BOB棋牌登录链接BOB体育综合下载
竹透气床垫弹力面料(3)BOB棋牌登录链接BOB体育综合下载
竹透气床垫弹力面料(4)BOB棋牌登录链接BOB体育综合下载
竹制透气床垫弹力面料(5)BOB棋牌登录链接BOB体育综合下载
竹透气床垫弹力面料(8)BOB棋牌登录链接BOB体育综合下载
竹透气床垫弹力面料(11)BOB棋牌登录链接BOB体育综合下载
竹透气床垫弹力面料(6)BOB棋牌登录链接BOB体育综合下载
竹制透气床垫弹力面料(9)BOB棋牌登录链接BOB体育综合下载
竹制透气床垫弹力面料(12)BOB棋牌登录链接BOB体育综合下载
竹透气床垫弹力面料(7)BOB棋牌登录链接BOB体育综合下载
竹制透气床垫弹力面料(10)BOB棋牌登录链接BOB体育综合下载
竹制透气床垫弹力面料(13)BOB棋牌登录链接BOB体育综合下载

Sorag jemle .ji

模态belgisi J-586和j-257
Gornuş我 杜şek matasy
Ini 220 sm (ivik giligi 240 sm)
Agramy 280gsm (180gsm-600gsm-den düzülen)
Kompozisiya 32% bambuk, 68% poliester
再保险ňk Suratlar hokmunde
Uzynlygy / rulony 她的规则üçin 35-50m töweregi
MOQ 她的reuyk üçin dizaýn üçin 500M
Bukja Içinde bir plastik halta, daynda bir dokma halta
埃尔提普·伯梅格恩·瓦格蒂 Goýum alnandan 15-30 gün sosock
Toleg mohleti T / T (30% goýum, BL nusgasyna garyy tölenen galyndy)
Şahadatnama Okeo Tex 100

Sorag-jogap

1-nji sorag。Sargyt nädip goýup bilerin?
Sargyt maglumatlaryyz barada e-poçta / WhatsApp arkaly habarlayp bilersiiz

2-nji sorag。马尼亚·萨尔吉兰马üçin nusga iberip bilersiizmi ?
哈瓦,尺寸1m tutulygyna ini bilen 1m hödürläp bileris we eltip bermek üçin çykdajylary çekip biljekdigiize minnetdar。

3-nji sorag。Bir gapda dürli modelleri garydyryp bilerinmi?
哈瓦,bir gapda dürli modelleri garyydyryp bolýar, ýöne hersi üçin qty MOQ-dan pes bolmaly däldir。

4-nji sorag。Satuwdan soitshil meselesini nädip çözmeli?
meseleri tapanyuyyzdan sov v surata ýa-da宽alyvik, souyra bize iberivik。苏拉特/ wideo düşnüksiz bolsa, kynçylyk bilen bir matany iberip biljekdigiminnetdar, kynçylyklary tassyklandan soöwezini dolutölegini aýyrarys。

ONUMLER

图标
Çig材料taýýarlanýar
1-nji adim
2-nji adim
Onumcilik
Ölüm fabrigine eltmezden ozal 1-nji barlag
3-nji adim
4-nji adim
Ölüm fabriginden gaýdyp gelirion
Ölüm fabriginden gaýdyp geleninden so野2-nji gözleg
5-nji adim
6-njy adim
Bukja
阿玛
7-nji adim
8-nji adim
Konteyner趣事

 • Oňki:
 • Indiki:

 • habaryyzy u ýere ýazyň我们比利亚
  Baidu
  map