Sorag-jogap

1-nji sorag。Sargyt nädip goýup bilerin?

Sargyt maglumatlaryyz barada e-poçta / WhatsApp arkaly habarlayp bilersiiz

2-nji sorag。马尼亚·萨尔吉兰马üçin nusga iberip bilersiizmi ?

哈瓦,尺寸hödürläp bileris1米tutuini bilen mugt, eltip bermek üçin çykdajylary çekip biljekdigiize minnetdar。

3-nji sorag。Bir gapda dürli modelleri garydyryp bilerinmi?

哈瓦,bir gapda dürli modelleri garyydyryp bolýar, ýöne hersi üçin qty MOQ-dan pes bolmaly däldir。

4-nji sorag。Satuwdan soitshil meselesini nädip çözmeli?

meseleri tapanyuyyzdan sov v surata ýa-da宽alyvik, souyra bize iberivik。苏拉特/ wideo düşnüksiz bolsa, kynçylyk bilen bir matany iberip biljekdigiminnetdar, kynçylyklary tassyklandan soöwezini dolutölegini aýyrarys。


Baidu
map